Kosmetiske behandlinger

INFORMASJON

Nordmed er en klinikk som har mange års erfaring i estetisk plastisk kirurgi.
Klinikken har vært i Stockholm siden midten av 1980 - tallet.
Vi bærer alt i kosmetisk kirurgi.

Nordmed / Clinic Strømstad har også samarbeid med Plastic Surgery Sverige (APSS) som er en sammenslutning av flere klinikker i Sverige, der felles mål er å drive plastisk kirurgi frem og til å tilby individuelle løsninger for pasienten.

Virksomheten i Nordmed drives ved to klinikker: en er plassert i Strømstad i nord Bohuslæn, nær den vakre skjærgården og den avslappende atmosfæren. Strømstad ligger halvveis mellom Oslo, Gøteborg og Karlstad, og det tar ca to timers kjøring fra hver by. Den andre klinikken ligger sentralt i indre by. Vi gir personlig service og har et ønske om nær kontakt med pasienten for din sikkerhet og lykke.

Ansvarlig lege er Dr.. Med. Sc. Bo Cederqvist som er dobbelt spesialist i plastisk og generell kirurgi og har lang erfaring i både estetiske-som rekonstruktiv plastisk kirurgi. Du er velkommen til å be om en konsultasjon når du møter kirurgen personlig, og sammen med ham diskutere dine behov og muligheter.

KOMPETANSE

Ansvarlig lege for virksomheten er Dr. Bo Cederqvist.
Bo er grunnutdannet ved Karolinska Instituttet der han avla tannlegeeksamen 1985, og legeeksamen i 1990. Han fikk sin doktorgrad i 1993 med en avhandling med tittelen "Eksperimentelle studier av nitrogenoksid og endotelin, to modulatorer av autonome nevrotransmisjonen. Bo har vært spesialist innen plastisk kirurgi siden 2001 og er også utdannet ved Oslo (Ullevål Universitetssykehus) i Tromsø, Fredrikstad (Sykehuset Østfold) samt i Stockholm (Karolinska Universitetssjukehus). Bo er også spesialist i allmenkirurgi.

Han har som assisterende overlege for plastisk kirurgi i Norge og i Sverige og arbeidet med kosmetisk kirurgi siden 1999. Siden 2006 har han hatt en deltidsjobb som en overlege i Norge med ansvar for rekonstruktiv bryst kirurgi og plastisk kirurgi. Han er dessuten avdelingssjef for plastisk kirurgi i Østfold. Han er medlem av Norsk Plastic Surgery Landsforening og Norsk Forening for Estetisk Plastisk kirurgi og Norsk kirurgisk forening og Norsk Legeforeningen.For mer informasjon om Clinic Strømstad. www.clinicstromstad.se


Vi dekker reiseutgifter med inntil sek kr 1000,- Print kupong!

Konsultasjonsskjema til Clinic Strømstad

All skrevet informasjon er konfidensielt og er kun mellom kunde og den ansvarlige.

Frivillig kundeinformasjon